The web based syslog
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
burnbabyburn 10afaf44fa Mise à jour de 'tpl/head.inc.php' před 7 měsíci
.settings Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
admin Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
cache Caching, speedup, logging před 4 roky
css repair AT char před 1 rokem
doc fix db.sql script to use live db name před 1 rokem
icos Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
img Initial commit před 4 roky
inc Mise à jour de 'inc/lggr_class.php' před 7 měsíci
js Add color to levels před 1 rokem
locale shorter translation před 2 roky
tpl Mise à jour de 'tpl/head.inc.php' před 7 měsíci
.buildpath Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
.gitignore Add doxygen před 7 měsíci
.htaccess Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
.project Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
Dockerfile first steps to CI adaption před 1 rokem
Doxyfile Update patterns před 7 měsíci
Jenkinsfile first steps to CI adaption před 1 rokem
LICENSE new year před 4 roky
README new readme před 4 roky
api.php Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
archived.php Use footer macro před 1 rokem
do.php Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
favicon.ico icon mania před 4 roky
ids.php cleanup sonarqube warnings před 2 roky
index.php Make relative link to do.php před 1 rokem
install.sh first steps to CI adaption před 1 rokem
live.php Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
pubkey.asc pubkey signed commit před 4 roky
sonar-project.properties Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem
stats.php Major rework on formatting, sonar integration, cleanups před 1 rokem

README


https://lggr.io/ - The web based syslog gui

Fast

A really fast and simple gui.
Optimized storage of syslog messages.
Levels and alerts stored as numeric enums.
Views for faster selects.

Responsive

Use it mobile and on a desktop.
html5, jquery and bootstrap.
Near zero image overhead.

Open Source

Validate and extend the source to any need.
Standard PHP and MySQL requirements.
Clean OO code.
Social stuff:
Mastodon