Tools for testing Jastacry on runtime https://jastacry.org
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Kai Kretschmann 96f0fa9aaf string suffix and std14 před 3 měsíci
CMakeModules Skip 7 in LCOV před 4 měsíci
data Add more test data files. před 6 měsíci
test More coverage před 4 měsíci
.cproject Add eclipse project files před 6 měsíci
.gitignore More coverage před 4 měsíci
.project Add eclipse project files před 6 měsíci
CHANGELOG.md Update changelog před 4 měsíci
CMakeLists.txt string suffix and std14 před 3 měsíci
Doxyfile Add statistics header. před 5 měsíci
JCmeasure.cpp string suffix and std14 před 3 měsíci
LICENSE Add text files před 6 měsíci
MeasureBase.cpp Update doxygen again před 5 měsíci
MeasureBase.h Add vdtor again and use simple stack for object před 3 měsíci
MeasureEntropy.cpp Minor changes před 3 měsíci
MeasureEntropy.h remove virtual default dtor před 3 měsíci
README.md Add text files před 6 měsíci
diagram.uxf Add UML diagram před 6 měsíci
doxygen_header.html Add statistics header. před 5 měsíci

README.md

JCmeasure

Tool collection for testing Jastacry on runtime, like quality of encryption, entropy, randomness.

Social stuff:
Mastodon