Tools for testing Jastacry on runtime https://jastacry.org
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Kai Kretschmann 96f0fa9aaf string suffix and std14 před 3 týdny
CMakeModules Skip 7 in LCOV před 1 měsícem
data Add more test data files. před 3 měsíci
test More coverage před 1 měsícem
.cproject Add eclipse project files před 4 měsíci
.gitignore More coverage před 1 měsícem
.project Add eclipse project files před 4 měsíci
CHANGELOG.md Update changelog před 1 měsícem
CMakeLists.txt string suffix and std14 před 3 týdny
Doxyfile Add statistics header. před 2 měsíci
JCmeasure.cpp string suffix and std14 před 3 týdny
LICENSE Add text files před 4 měsíci
MeasureBase.cpp Update doxygen again před 2 měsíci
MeasureBase.h Add vdtor again and use simple stack for object před 3 týdny
MeasureEntropy.cpp Minor changes před 3 týdny
MeasureEntropy.h remove virtual default dtor před 3 týdny
README.md Add text files před 4 měsíci
diagram.uxf Add UML diagram před 3 měsíci
doxygen_header.html Add statistics header. před 2 měsíci

README.md

JCmeasure

Tool collection for testing Jastacry on runtime, like quality of encryption, entropy, randomness.

Social stuff:
Mastodon