Tools for testing Jastacry on runtime https://jastacry.org
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Kai Kretschmann 96f0fa9aaf string suffix and std14 3 månader sedan
CMakeModules Skip 7 in LCOV 4 månader sedan
data Add more test data files. 6 månader sedan
test More coverage 4 månader sedan
.cproject Add eclipse project files 7 månader sedan
.gitignore More coverage 4 månader sedan
.project Add eclipse project files 7 månader sedan
CHANGELOG.md Update changelog 4 månader sedan
CMakeLists.txt string suffix and std14 3 månader sedan
Doxyfile Add statistics header. 5 månader sedan
JCmeasure.cpp string suffix and std14 3 månader sedan
LICENSE Add text files 7 månader sedan
MeasureBase.cpp Update doxygen again 5 månader sedan
MeasureBase.h Add vdtor again and use simple stack for object 3 månader sedan
MeasureEntropy.cpp Minor changes 3 månader sedan
MeasureEntropy.h remove virtual default dtor 3 månader sedan
README.md Add text files 7 månader sedan
diagram.uxf Add UML diagram 6 månader sedan
doxygen_header.html Add statistics header. 5 månader sedan

README.md

JCmeasure

Tool collection for testing Jastacry on runtime, like quality of encryption, entropy, randomness.

Social stuff:
Mastodon