The web based syslog https://lggr.io
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

20 lines
405B

 1. FROM debian:stable
 2. MAINTAINER Kai Kretschmann
 3. RUN apt-get update && apt-get install -y \
 4. mariadb-server \
 5. apache2 \
 6. php-mysql php-gd
 7. RUN a2enmod rewrite && a2enmod headers && service apache2 restart
 8. EXPOSE 80
 9. WORKDIR "/var/www/html"
 10. CMD ["/bin/bash"]
 11. # docker build -t lggr/test .
 12. # docker run -p 4000:80 lggr/test
 13. # docker container rm cea8...
 14. # docker container rm lggr/test
 15. #
Social stuff:
Mastodon